کانکس ۲۰ متری

کانکس ۲۰ متری :

در ساخت سازه به صورت پیش ساخته پانلی ،ابتدا پس از مشخص شدن پلان نهایی ابعاد و اندازه که از سوی کارفرمای محترم تایید میگردد و سپس محل نصب کانکس یا ساختمان های پیش ساخته مورد بررسی و بازدید قرار می گیرد (نوع فونداسیون بر اساس ابعاد و وزن سازه و یا اضافه بنای پیش ساخته برروی پشت بام و یا حیاط  است),که به موازات آن اقدامات تدارکاتی تامین وخرید مصالح مصرفی صورت می پذیرد.

پس از اتصال ستونهای کانکس یا خانه های پیش ساخته پانلی بر روی بیس پلت های انجام شده در فونداسیون نصب میگردد و بعد از جوشکاری اتصالات و رنگ آمیزی ستونها و پروفیل های سقف دیوارهای ساندویچ پانلی نصب شده و با مشخص نمودن جانمائی های درب و پنجره  انجام می گردد .در نهایت برق کشی و اجرا تاسیسات توسط اکیپ مجرب و متخصص در این زمینه و با توجه به نقشه دریافتی از مشتری محترم با درنظر گرفتن نوع سیم به کاررفته در کانکس-نوع روشنایی کانکس-تعداد کلید و پریز کانکس و جعبه تقسیم کانکس اجرا و تست نهایی ،بصورت روکار و یا به توکارصورت میگیرد.کانکس ، اطاقکی هستند که  در خارج از سایت ساخته میشوند (معمولا در ابعاد استاندارد که به آسانی قابل حمل و نصب باشند) و در محل سایت نصب میگردند. بعضی از کانکس های پیش‌ساخته جدید در طراحی خود از سبکهای پست‌ مدرنیسم و فیوچریسم الهام گرفته اند. همچنین اصطلاح کانکس ممکن است مورد اشاره باشد به اطاقک های قابل حمل که بر روی چرخ قرار دارند.

کانکس مدولار (Modular Conex Shelters)  قطعات ان در کارخانه ساخته میشود سپس به محل حمل و نصب میگردد.

کانکس صنعتی (Manufactured Conex Shelters) سازه فلزی آن در کارخانه تولید و در محل نصب میگردد.

کانکس سیار (Mobile Conex Shelters) بر روی چرخ ساخته میشود که به آسانی قابل حمل باشد.