کانکس و خانه های پیش ساخته

کانکس و خانه های پیش ساخته : 

در ساخت سازه به صورت پیش ساخته پانلی ،ابتدا پس از مشخص شدن پلان نهایی ابعاد و اندازه که از سوی کارفرمای محترم تایید میگردد و سپس محل نصب کانکس یا ساختمان های پیش ساخته مورد بررسی و بازدید قرار می گیرد (نوع فونداسیون بر اساس ابعاد و وزن سازه و یا اضافه بنای پیش ساخته برروی پشت بام و یا حیاط  است),که به موازات آن اقدامات تدارکاتی تامین وخرید مصالح مصرفی صورت می پذیرد.

پس از اتصال ستونهای کانکس یا خانه های پیش ساخته پانلی بر روی بیس پلت های انجام شده در فنداسیون نصب میگردد و بعد از جوشکاری اتصالات و رنگ آمیزی ستونها و پروفیل های سقف دیوارهای ساندویچ پانلی نصب شده و با مشخص نمودن جانمائی های درب و پنجره  انجام می گردد .در نهایت برق کشی و اجرا تاسیسات توسط اکیپ مجرب و متخصص در این زمینه و با توجه به نقشه دریافتی از مشتری محترم با درنظر گرفتن نوع سیم به کاررفته در کانکس-نوع روشنایی کانکس- تعداد کلید و پریز کانکس و جعبه تقسیم کانکس اجراو تست نهایی ،بصورت روکار و یا به توکارصورت میگیرد.

کانکس خانه

کانکس خانه