کانکس ویلایی

کانکس ویلایی :

کانکس ویلایی

کانکس ویلایی

کانکس ویلایی مسکونی ، بسیار زیبا با نمای بیرونی شخصی سازی شده و نمای داخلی ایده آل و با قابلیت شخصی پذیری طبق نظر خریدار می باشد .

کانکس ویلایی مسکونی ، متناسب جهت استقرار و سکونت افراد مختلف ، در انواع محیط های مسکونی می باشد .