کانکس حراست

کانکس حراست :

 

میهن کانکس  به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید ویلای پیش ساخته و انواع کانکس از جمله کانکس نگهبانی, کانکس سرویس بهداشتی, کانکس کارگری, کانکس فروشگاهی, کانکس نمازخانه, کانکس مسکونی و غیره در ابعاد مختلف با کاربری های متفاوت, آمادگی خود را جهت همکاری و ارائه خدمات با شرکت های خصوصی, سازمان ها و ارگان های دولتی اعلام میدارد

میهن  کانکس به عنوان یکی از شرکت های فعال در زمینه طراحی و تولید ویلای پیش ساخته و انواع کانکس از جمله کانکس نگهبانی, کانکس سرویس بهداشتی, کانکس کارگری, کانکس فروشگاهی, کانکس نمازخانه, کانکس مسکونی و غیره در ابعاد مختلف با کاربری های متفاوت, آمادگی خود را جهت همکاری و ارائه خدمات با شرکت های خصوصی, سازمان ها و ارگان های دولتی اعلام میداردکانکس حراست .